top of page

Chương Trình Dịch vụ Cho Người Sống Sót SURVIVOR SERVICES PROGRAM

DVRP cung cấp dịch vụ miễn phí và bảo mật, trong hơn 20 ngôn ngữ.
Châu Á / Thái Bình Dương. Chúng tôi mong muốn cải thiện sự an toàn của những người sống sót của bạo hành gia đình và tấn công tình dục, bất kể mức thu nhập, tình trạng di trú hoặc tiếng khả năng Anh ngữ.

 • Đường dây trợ giúp bí mật (202) 833-2233: Hãy nói chuyện với một người ủng hộ  từ 9h00  sáng đến 6h30  tối (Thứ Hai-Thứ Năm) hoặc từ 9h00 sáng đến 6h00 tối (Thứ Sáu) để có được thông tin, nguồn tài nguyên của địa phương, và đặt câu hỏi. Nhân viên chuyên ngành và những người ủng hộ có khả năng nói trên 20 Ngôn ngữ châu Á bao gồm: Nhật Bản, Tiếng Hin-di, tiếng Hoa, Việt Nam, Thái Lan, Philipin, vv. Người gọi có thể nhận được can thiệp nêú đang ở trong tình trạng khủng hoảng, lập kế hoạch an toàn, hỗ trợ tinh thần, và giới thiệu về dịch vụ pháp lý,  và / hoặc giới thiệu về nhà ở an toàn trong thời gian tạm thời, Nếu gọi sau giờ làm việc, xin để lại một tin nhắn với tên của bạn, ngôn ngữ, số điện thoại và thời gian an toàn để gọi lại cho bạn. Những người ủng hộ sẽ gọi lại một cách nhanh chóng.
   

 • Quản lý hồ sơ: Nhân viên và những người ủng hộ có thể giúp bạn truy cập tài nguyên và giúp đỡ chỗ ở, vận chuyển cấp cứu, giải thích / dịch, áp dụng cho lợi ích công cộng, hộ tống khi ra tòa, hỗ trợ tinh thần, can thiệp khủng hoảng, hỗ trợ tài chính, y tế và giới thiệu về dịch vụ pháp lý (lệnh bảo vệ, luật gia đình (ly hôn / nuôi con) hoặc di trú). Cả ngắn hạn và các dịch vụ quản lý hồ sơ dài hạn có sẵn, miễn phí.
   

 • Năng lực ngôn ngữ: những người ủng hộ DVRP có thể cung cấp sự giúp đỡ trong tiếng Ả Rập, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Bengal,Campuchia, tiếng Quảng Đông, Tiếng Hin-ddi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, tiếng Hoa, Mông Cổ, Pampango,Punjabi, Thượng Hải, Sinhala, tiếng Tagalog, Thái, Urdu, tiếng Việt
   

 • Những Nhóm Hội Thảo Tăng quyền năng cho người sống sót: DVRP cung cấp kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và kỹ năng tài chính qua những chương trình hội thảo trao quyền. E-mail kaylie@dvrp.org để biết thông tin về chương trình hội thảo tiếp theo.
   

Để tìm hiểu thêm về bạo lực gia đình, xin vui lòng xem bộ phim này.

Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi đường dây nóng bạo lực gia đình tại quốc gia 1-800-799 -SAFE (7233) hoặc truy cập http://www.thehotline.org/.

bottom of page